งานวิชาการ “สารพัด..ช่างแปลก”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนว โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 52 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สารพัด…ช่างแปลก” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เข้ารับชมการเผยแพร่งานวิชาการและนวัตกรรมทางด้านสายอาชีพต่าง ร่วมกิจกรรมและการแนะแนวการศึกษาต่อ

>>>>>>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<<<<<<<