ประกาศเลื่อน! การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือแจ้งให้เลื่อนกำหนดการรับสมัครนักเรียนออกไป จนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งขอประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการตามภาพ

หมายเหตุ* ถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์และเฟซบุ๊กครับ