ผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาค

Read more

26-27 พ.ย.65 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จัดกิจกรรมติว TGAT เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่จะนำไปใช้ในการสอบเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ

26-27 พ.ย.65 โรงเรีย

Read more

ด้วยโรงเรียน ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในวันที่ 23-25 พ.ย. 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

🎯ด้วยโรงเรียน ประกาศ

Read more

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้ยืนยันสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม ประจำปี 2565

New! ประกาศ รายชื่อน

Read more