พิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

งานแนะแนว นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน รวมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานแห่งที่1)หรือ เอส วาย เอส (SYS) ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท