ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน 2563

คณะลูกเสือ และ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา เข้าบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่ภายในและรอบๆ บริเวณโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ