พิธีถวายบังคมและวางพานพุ่มดอกไม้สดและร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

ช่วงเช้า น.ส.นันทนา ดอกไม้ รองผู้อำนวยการ และตัวแทนบุคลากรโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายบังคม และวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ณ หอประชุม อำเภอบ้านฉาง

ช่วงเย็น น.ส.จิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์ รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย