มอบเกียรติบัตรนักกีฬาฟุตซอล

วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา มอบเกียรติบัตรและให้โอวาท นักกีฬาโรงเรียน ประเภทกีฬา ฟุตซอลชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนของจังหวัด ระยอง เข้าแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๙-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

รายชื่อมีดังนี้

๑.นายนฤพล บุตรศรี
๒.นายวรินทร ทองมา
๓.นายอัศนัย พุดทา
๔.นายรัฐภูมิ บำรุงตา
๕.นายครรชิต สนิทวาจา
๖.นายพิเชษฐ์ไชย เหมือยฝน
๗.นายปฏิภาณ สุดใจ
๘.นายณภัทร แจ่มใส
๙.นายนวพล เสียงดัง
๑๐.นายกิตติภูมิ พูลประกอบ
๑๑.นายกษดิษ สุขวรรณ
๑๒.นายวุฒิชัย ชัยศักดิ์กิจบวร
๑๓.นายชินวัตร วงเวียน

ครูผู้ทำการฝึกสอน
๑.ครูวัฒนชัย ชำนาญชานันท์
๒.ครูอิสระ ทุยเวียง
๓.ครูวันชนะ คงรอด