มอบเกียรติบัตรสภานักเรียน

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา มอบเกียรติบัตรและให้โอวาท แก่นักเรียนสภาโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาในปี ๖๒ ถึง ๖๓ และทำการประดับเข็มตราโรงเรียน ให้แก่นักเรียนสภาชุดใหม่ ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในต่อไป ณ หน้าเสาธงโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา