มอบเกียรติบัตรตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรม IT Day 2020

ผอ.กฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา มอบเกียรติบัตรตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรม IT Day 2020 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการแข่งขัน Animation Contest 2020 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล