กกต. จังหวัดระยอง ให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระยอง เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา