พิธีมอบมงกุฎและดอกไม้เกียรติยศ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวัน พุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 นางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ฝ่ายบริหาร และคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมเป็นเกียรติมอบดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสcovid 19 จึงไม่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมงาน และจัดงานเป็นการภายในภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา