พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับ ม.1

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และพิธีประดับบ่า (อินทรธนู) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา