ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563 ลายระเอียดการรับสม้คร >>>> คลิก <<<<

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 MEP  ในวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ลายระเอียดการรับสม้คร >>>> คลิก <<<<

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563 ลายระเอียดการรับสม้คร >>>> คลิก <<<<     

ปฏิทินการรับสมัคร >>> คลิก <<<