ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้ยืนยันสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม ประจำปี 2565

New! ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้ยืนยันสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. ๔ ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม ประจำปี ๒๕๖๕


ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทจบการศึกษา ม.3 รร.เดิม ประจำปี 2565 เพิ่มเติมรอบ 2


ประกาศเก่า ผลการสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทจบการศึกษา ม.3 รร.เดิม ประจำปี 2565


ประกาศเก่า เปลี่ยนรูปแบบการสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทจบการศึกษา ม.3 รร.เดิม ประจำปี 2565


ประกาศเก่า เลื่อนสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕