ประกาศ เปลี่ยนรูปแบบการสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทจบการศึกษา ม.3 รร.เดิม ประจำปี 2565

New! ประกาศ เปลี่ยนรูปแบบการสอบคัดเลือก ม.4 ประเภทจบการศึกษา ม.3 รร.เดิม ประจำปี 2565


ประกาศเก่า เลื่อนสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕