? ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา??ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง??

นางสาวสุจิรา หอมหวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 สอบคัดเลือกผ่านในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาชีววิทยา ดำเนินการโดย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา