ผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา