มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สหวิทยาเขตระยอง 1) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สหวิทยาเขตระยอง 1) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาไทย ณ หน้าเสาธงโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา