รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program)

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากำหนดรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา