มอบใบประกาศนียบัตรค่าย CPA V-CAMP

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.กฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 27 คน ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการเพื่อนชุมชนคนอาชีวะ ครั้งที่ 2 (ค่าย CPA V-CAMP) ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

>>>>>>>>คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม<<<<<<<<<