มอบเข็มและใบประกาศนียบัตรสภานักเรียน

ผอ.กฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา มอบเกียรติบัตรสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 และประดับเข็มสภานักเรียนปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

>>>>>>>>>คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม<<<<<<<<<<