ยุติความรุนแรง ปี 2562

เทศบาลบ้านฉางจัดอบรมโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ให้กับตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมี นาย สุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ประธานกล่าวเปิดงานเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

>>>>>>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<<<<<<