สอบคัดเลือกห้อง MEP ม.1 ปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศการดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 และบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2563

>>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<<