ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย และคณะครูบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่