ตารางสอบปลายภาค 1/63

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2563 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถดูตารางสอบปลายภาคโดยกดที่ปุ่ม ตารางสอบปลายภาค 1/63