ร่วมงาน วันปิยมหาราช ประจำปี 2563

ผอ.กฤตติกา เบญจมาลา และคณะครู เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานหน้าพระรูป ที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง