รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตราวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (สัญญาจ้าง 4 เดือน)