ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการที่จะมาดำรงตำแหน่ง ณ รร.บกว

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผอ.กฤตติกา เบญจมาลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ท่าน ที่จะมาดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารในแต่ละฝ่าย