การแข่งขันโครงงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา2562

ผู้อำนวยการกฤตติกา เบญจมาลา ประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันโครงงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยจัดเวทีการประกวดผลงานของนักเรียน ซึ่งมีการคัดเลือกผลงานจากนักเรียนในระดับชั้นที่มีการเรียนการสอนในรายวิชา IS และการเรียนบูรณาการ
โดยจะทำการตัดสินแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. การตัดสินโครงงานการจัดการเรียนการสอน IS ระดับชั้น ม.2
2. การตัดสินโครงงานการจัดการเรียนการสอน IS ระดับชั้น ม.5
3. โครงงานโรงเรียนกล้าเปลี่ยน ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง(บูรณาการ ) ระดับชั้น ม.1
เพื่อคัดสรรค์ผลงานเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 6

>>>>>>>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<<<<<<<<