ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้ยืนยันสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม ประจำปี 2565

New! ประกาศ รายชื่อน

Read more

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชม และร่วมกันกดหัวใจให้กับคลิปวิดีโอต่อต้านการทุจริต TikTok ท้าสู้โกง

โดยโรงเรียนบ้านฉางกา

Read more