ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

ที่อยู่ เลขที่  185  หมู่ 3  ตำบลบ้านฉาง  อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

รหัสไปรษณีย์ 21130

โทรศัพท์  038 – 602333

โทรสาร   038 – 602333

e-mail : [email protected]