รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program)

วันเสาร์ที่ 11 มีนาค

Read more

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สหวิทยาเขตระยอง 1) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มกราคม 256

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาค

Read more

26-27 พ.ย.65 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จัดกิจกรรมติว TGAT เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่จะนำไปใช้ในการสอบเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ

26-27 พ.ย.65 โรงเรีย

Read more

ด้วยโรงเรียน ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในวันที่ 23-25 พ.ย. 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

🎯ด้วยโรงเรียน ประกาศ

Read more