ประกาศ การมอบตัวนักเรียน / รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564


ตารางเวลารับมอบตัวและรับหนังสือของนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4


ประกาศ สำหรับ ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564

>>>> รายละเอียดการรับสมัคร MEP ม.1 คลิก <<<<

ใหม่ >>> Link สำหรับรายงานตัวนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP <<<


ประกาศ สำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564

>>>> รายละเอียดการรับสมัคร ม.1 คลิก <<<<

>>> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้น ม.1 <<<

ใหม่ >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 <<<


ประกาศ สำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

>>>> รายละเอียดการรับสมัคร ม.4 คลิก <<<<

>>> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้น ม.4 <<<

ใหม่ >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 <<<

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนที่กำลังเข้าศึกษาชั้น ม.4 ที่มีความสนใจที่ต้องการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด) เข้ากลุ่ม Line เพื่อรับทราบข่าวสารได้เลยครับ