ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564


ขั้นตอนการเรียงเอกสารเพื่อสมัครเรียน


ประกาศรับสมัคร / รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ สำหรับ ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564

>>>> รายละเอียดการรับสมัคร MEP ม.1 คลิก <<<<

>>> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์ห้อง MEP ม.1 <<<

ใหม่ >>> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกห้อง MEP ม.1 <<<

ใหม่ >>> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ขึ้นบัญชรสำรองห้อง MEP ม.1 <<<

ใหม่ >>> Link สำหรับรายงานตัวนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP <<<

ใหม่ >>> Link สำหรับสำรวจไซส์เสื้อและกางเกงพละนักเรียนห้องเรียน พิเศษ MEP <<<

ใหม่ >>> Link สำหรับนักเรียนขึ้นบัญชีสำรอง ห้องเรียนพิเศษ MEP <<<


ประกาศรับสมัคร สำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564

>>>> รายละเอียดการรับสมัคร ม.1 คลิก <<<<

ปิดการรับสมัคร >>> สมัครเข้าเรียน ม.1 แบบ Online คลิก <<<

>>> ตรวจสอบผลการสมัคร ม.1 และ ลำดับที่สมัคร คลิก (ระบบจะอัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที)<<<

ใหม่ >>> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้น ม.1 <<<


ประกาศรับสมัคร สำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

>>>> รายละเอียดการรับสมัคร ม.4 คลิก <<<<

ปิดการรับสมัคร >>> สมัครเข้าเรียน ม.4 แบบ Online คลิก <<<

>>> ตรวจสอบผลการสมัคร ม.4 และ ลำดับที่สมัคร คลิก (ระบบจะอัพเดทข้อมูลทุกๆ 15 นาที) <<<

ใหม่ >>> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้น ม.4 <<<

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนที่กำลังเข้าศึกษาชั้น ม.4 ที่มีความสนใจที่ต้องการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด) เข้ากลุ่ม Line เพื่อรับทราบข่าวสารได้เลยครับ