ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30น. ของทุกวัน