พิธีปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาได้จัดพิธีปิดกองลูกเสือประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน